Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 70%.

Theo đó, Dầu khí IDICO chuẩn bị trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 70% bằng cổ phiếu (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận về 70 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 20/6, tương đương ngày giao dịch không hưởng qu…

Business Solutions
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Đọc Thêm