DHT chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ “khủng” trong bối cảnh KQKD năm 2022 rất tích cực.

 DHT chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ “khủng” trong bối cảnh KQKD năm 2022 rất tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần DHT đạt 1.837 tỷ đồng, tăng nhẹ 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí và thuế, lãi ròng DHT tăng 38,5% lên đến 98,9 tỷ đồng – con số cao nhất kể từ khi niêm yết.


Theo thống kê, có 35 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 19/6–23/6. Trong đó, 24 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 3 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp nhiều hình thức và 2 doanh nghiệp phát hành thêm.

Đáng chú ý, CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã DHT) là cái tên nổi bật sẽ trả cổ tức với tỷ lệ rất “khủng” với tỷ lệ 100:180 bằng phát hành cổ phiếu thưởng (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 180 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/6/2023.

Nguồn vốn để thực hiện việc chia cổ tức kể trên đến từ thặng dư cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo số liệu trên BCTC công ty mẹ năm 2022. Việc sử dụng nguồn vốn sẽ ưu tiên theo thứ tự trên, trích hết khoản mục trước sau đó mới trích đến khoản mục sau.

DHT chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ “khủng” trong bối cảnh KQKD năm 2022 rất tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần DHT đạt 1.837 tỷ đồng, tăng nhẹ 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí và thuế, lãi ròng DHT tăng 38,5% lên đến 98,9 tỷ đồng – con số cao nhất kể từ khi niêm yết.

Sau khi báo lãi kỷ lục, DHT đặt mục tiêu ghi nhận 1,600 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2023, lần lượt giảm 13% và gần 35% so với kết quả năm 2022.

Xét riêng quý I/2023, doanh thuần DHT đạt 499 tỷ đồng, tăng 22% so với quý I/2022; lãi ròng hơn 26 tỷ đồng, tăng 41%. Tính ra, DHT đã lần lượt thực hiện được hơn 31% kế hoạch doanh thu và gần 43% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

DHT tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây được thành lập năm 1965. Năm 1985, Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây sáp nhập với Công ty Dược phẩm Hà Tây và Công ty Dược liệu Hòa Bình thành Xí nghiệp liên hợp Dược Hà Sơn Bình.

Năm 1991, Xí nghiệp liên hợp Dược Hà Sơn Bình chia thành Công ty Dược phẩm Hà Tây và Công ty Dược phẩm Hòa Bình.

Năm 2000, Công ty Dược phẩm Hà Tây được chuyển đổi thành CTCP Dược phẩm Hà Tây (như hiện tại) theo quyết định số 1911/QĐ-UB ngày 21/12/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.

Tính tại thời điểm 31/3/2023, vốn điều lệ công ty đạt hơn 264 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội (4,1%), ASKA Pharmaceutical – Nhật Bản (24,9%), Chủ tịch HĐQT Lê Văn Lớ và người nhà (11,81%), Thành viên HĐQT Lê Xuân Thắng và người nhà (8,13%)….

Hữu Bật


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm