Một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ báo lãi quý 2/2023 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

 

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC - Mã: ABI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.

Theo đó, quý 2/2023, ABIC ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 497 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2022 trong đó doanh thu phí bảo hiểm đạt 533 tỷ đồng, tăng 7%, doanh thu hoạt động tài chính tăng 37% lên hơn 43 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABIC đạt hơn 308 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 9% xuống hơn 125 tỷ đồng.

Sau khi giảm trừ các loại chi phí, quý 2/2023, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 106 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của ABIC đã tăng hơn 7% lên 3.831 tỷ đồng trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 6% lên 2.930 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn giảm mạnh từ 33 tỷ đồng xuống còn 58 nghìn đồng. Các khoản đầu tư tài chính của công ty đều là khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và trên 12 tháng.

Nợ phải trả của công ty tăng 7% lên 2.340 tỷ đồng trong đó, chủ yếu là khoản dự phòng nghiệp vụ đạt 1.782 tỷ đồng.

Về ABIC, đây là công ty con do Ngân hàng Agribank nắm giữ cổ phần chi phối. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2007 và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.--
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Đọc Thêm