Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2023

Star Pacifica liên tục mua vào cổ phiếu của CTCP Tập đoàn KIDO

Cụ thể, Star Pacifica đã mua vào 1 triệu cổ phiếu KDC trong phiên ngày 28/8, tăng sở hữu từ 5,83% lên 6,22%, tương đương hơn 16 triệu cổ phiếu. Chưa dừng lại ở đó, ngày 29 và 30/8, Star Pacifica tiếp tục mua vào hơn 2,54 triệu cổ phiếu KDC, tăng s…

VN Solutions
2
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Đọc Thêm